Ändra från kostnadskvitto till leverantörsfaktura och vice versa

Det kan hända att t ex ett kvitto av misstag råkat registreras som en leverantörsfaktura och vice versa. I administratörsverktyget finns en funktion för att ändra typ.

Genom att klicka in på händelsen kan du där välja att Ändra till kostnadskvitto alternativt Ändra till leverantörsfaktura, beroende på den aktuella typen på händelsen. Detta steg genererar en varning, där du för att fullfölja svarar Konvertera händelse.

admin-konvertera-kostnadshändelser