Avstämning

I denna funktion kan du på ett smidigt sätt stämma av registrerade händelser mot ett bankkontoutdrag som laddats ned från er internetbank.

 • Ladda upp kontoutdrag
 • Matcha händelser med bankhändelser

Ladda upp kontoutdrag

 1. Be kunden maila ett kontoutdrag i excel-format för perioden (alternativt att ni laddar ner det själva om ni har tillgång till internetbanken). Observera att filen måste vara i csv. eller xlsx.-format för att det ska fungera att ladda upp.
 2. Välj kunden i adminverktyget och klicka på fliken Avstämning.Skärmklipp
 3. Välj sedan Ladda upp kontoutdrag uppe i det högra hörnet.Skärmklipp
 4. Klicka på Välj fil och hämta upp kontoutdraget där du har sparat det på din dator.
 5. Därefter väljer du datumformatet som kontoutdraget har. Med datumformat menas ex YYYY-MM-DD för 2017-08-01, man ska alltså inte fylla i ett datum i siffror.
 6. Välj vilket konto som importen avser. I rullistan visas de betalsätt som finns upplagda i företaget.
 7. Avmarkera därefter de rader i filen som inte behöver följa med. Det är viktigt att inga andra rader än kontohändelser är med. Oftast är det rubriker som måste avmarkeras.Skärmklipp
 8. Sista steget är att peka ut rätt kolumner. Du måste peka ut Datum och Belopp, men vi rekommenderar att även lägga in Titel på rätt kolumn.Skärmklipp
 9. Nu är allt klart och du kan klicka på Ladda upp fil nere till höger så kommer du till matchningsvyn där dina uppladdade bankkontohändelser syns på höger sida.

 

Matcha händelser med bankhändelser

Matcha kvittohändelser med bankhändelser:
Dra bankhändelsen från höger till vänster där den matchande kvittohändelsen ligger. Utfallet blir därefter lite beroende på vad som överensstämmer/diffar:

 • Om både beloppet och datumet överensstämmer – så sätts en bock i rutan kolumnen Avstämd för händelsen och bankhändelsen försvinner från den högra vyn.
 • Om beloppet överensstämmer, men datumet ej stämmer – får du frågan om du vill ändra händelsens datum till samma som bankhändelsen.
 • Om beloppet ej överensstämmer, men datumet stämmer – får du frågan om du vill ändra händelsens belopp till samma som bankhändelsen.
 • Om varken belopp eller datum överensstämmer – får du frågan om du vill ändra händelsens belopp och datum till samma som bankhändelsen.

Matcha fakturahändelser med bankhändelser:
Dra bankhändelsen från höger till vänster där den matchande fakturahändelsen ligger. Det som händer när du matchar en bankhändelse med en fakturahändelse är att en betalning skapas på händelsen. Finns redan betalningen på händelsen så ska du alltså inte dra bankhändelsen till händelsen (då blir den dubbelbetald) – då kan du istället dra den till papperskorgen ovanför listan med bankhändelser för att den ska försvinna från listan.

Matcha övriga händelser med bankhändelser:
Samma som med kvittohändelser.

Om jag har en bankhändelse som inte finns med som händelse:
Dra bankhändelsen till till plustecknet som ligger ovanför listan med händelser. Du får då upp lite alternativ för händelsen som kommer skapas utifrån bankhändelsen. Belopp, datum, och titel är redan ifyllt. Välj därefter om du vill lägga till en kommentar, vilken status händelsen ska ha, samt vilken typ av händelse som ska skapas.