Direktöverföring till BL Administration

Med denna funktion kan du med endast några knapptryck överföra dina händelser i Digitala Företaget direkt till BL Administration. Du får även med bilden på händelsen som ett kopplat dokument på verifikationen.

 • Arbetsgång
 • Händelser och betalningar som inte klarat validering
 • Exportera en redan exporterad händelse eller betalning
 • Har du redan exporterat en del av en händelse via SIE-fil?

För att exporten ska fungera direkt till BL Administration krävs det att du har en koppling mellan BL Administration och Digitala Företaget. Har du ingen koppling, följ länken nedan:

Koppla ihop Digitala Företaget och BL Administration

Vill du att händelserna ska hamna i olika verifikationsnummerserier vid exporten så måste du ställa in det under Inställningar – Konteringsinställningar. Kom ihåg att det endast får vara en bokstav eller siffra. Är det inget ifyllt där så kommer verifikationerna att hamna i den serie som är vald för import från externa system i BL Administration.

Arbetsgång

 1. Klicka på exportikonen i Händelsevyn.
 2. Välj där BL Administration.
 3. Välj för vilken period du vill exportera händelser.
 4. Klicka sedan på Spara. Alla händelser som är godkända för validering kommer då att exporteras till BL Administration.

OBS! Om företaget använder kontantmetoden kommer det aldrig finnas händelser att exportera utan enbart betalningar.

Händelser och betalningar som inte klarat validering

De händelser och betalningar som inte klarat valideringen hamnar i en samlad lista. Genom att föra muspekaren över den röda symbolen får du information om varför händelsen ej klarat valideringen. Det kan t ex bero på att händelsen ej godkänts, att betalsätt saknas med mera.

Exportera en redan exporterad händelse eller betalning

För att exportera en redan exporterad händelse eller betalning måste du först avmarkera den som exporterad. Detta gör du genom att öppna upp händelsen och sedan klicka på SIE-ikonen för att sedan spara händelsen på nytt. Efter det kan du återigen exportera händelsen eller betalningen. Notera att detta behöver göras en händelse åt gången.

OBS! Om du har exporterat händelsen tidigare så kom ihåg att korrigera i bokföringen i BL Administration så att händelsen inte blir dubbelt bokförd.

Har du redan exporterat en del av händelserna via SIE-fil?

Du behöver då göra en filtrering för att dessa händelser inte ska komma med dubbelt i BL Administration.

Arbetsgång

 1. I händelselistan finns en kolumn som heter Export. Välj där Nej.
 2. Klicka på Exportera
 3. Bocka i ”Inkludera filtrering från föregående listning”

Nu kommer endast de händelser som inte är SIE-markerade att följa med i det datumintervall som du väljer.