Händelser

  • Händelselistan
  • Redigera händelser
  • Kommentera på händelser
  • Exportera händelser

Händelselistan

Händelselistan är hjärtat i arbetet med dina klienter. Här får du en komplett överblick över din klients registrerade affärshändelser. Listan kan filtreras på alla kolumner. T ex kanske du bara vill visa de händelser som har statusen NY eller kanske visa enbart de som inte tidigare exporterats med SIE-fil. Vill du tömma en filtrering du gjort gör du det i botten i av händelselistan via Nollställ alla filter. Utöver själva händelsen i sig så visas även dess eventuella kopplade betalningar direkt därunder.

1

Redigera en händelse

Klicka på en händelse för att nå redigeringsläget. Det är i detta läge du väljer- och sätter status på de inkomna händelserna. En händelse kan ha någon av följande statusar:

  • MAK – Makulerad
  • OK – En händelse som satts som OK anses vara godkänd och klar och är redo för att exporteras. Med denna status kommer användaren kunna redigera händelsen.
  • NY
  • PREP – En intern status, dvs något som aldrig syns hos den som använder appen. Denna status kan användas på olika vis. T ex kan det tänkas att vissa byråmedarbetare har tillåtelse att sätta något som PREP men ej OK, då detta kanske ska göras av kundansvarig administratör.
  • FEL – När du felmarkerar en händelse skickar du i samband med detta ett meddelande till appanvändaren som förklarar vad som är fel och/eller vad som behöver kompletteras etc.
  • ! – Denna markering innebär att händelsen anses viktig.

Information synlig för kund

Denna sektion visar den övergripande informationen om händelsen. All denna info är även synlig för kunden. Utöver Beskrivning, Kategori, Summa m.m listas här ev den eller de betalningar som kopplats till händelsen.

synligforadmin2

Enbart synligt för administratörer

Denna del är enbart synlig för dig/er som administratörer. Här visas konteringstabellen för händelsen och eventuella betalningar. Du har här möjlighet att göra vissa ändringar, i form av manuella konteringar, ändringar av serier, noteringar m.m.

Sammanslagen kontering

Som standard sammanslås transaktionsrader med samma konto. I de fall detta sker visas ett meddelade: Tabellen har kortats ned. Klicka här för att se orginalkonteringen. Du har alltså möjlighet att se hur konteringen såg ut i sin helhet innan sammanslagningen. Vill du inte att dina transaktionsrader ska sammanslås kan du avaktivera denna funktion via menyvalet Inställningar nere till vänster. Notera att detta är en generell inställning som slår igenom på alla dina kunder och kan alltså inte göras per företag.

sammanslagen

synligforadmin

Kommentera på händelser

Till vänster i vyn då du befinner dig inne på en händelse finns en ”chattfunktion”. Här kan du enkelt kommunicera med din kund över just den händelse du jobbar med för tillfället. Detta kan vara användbart vid oklarheter och då man behöver komplettera med ytterligare information.

Exportera händelser

När dina händelser är godkända och klara är dessa redo för export. Hur ofta och enligt vilka rutiner detta görs skiljer sig mellan olika redovisningsbyråer, momsredovisningsperioder med mera. Exporten finns utförligare beskriven i en egen manualdel som du hittar här.