Händelser

  • Händelselistan
  • Redigera händelser
  • Kommentera händelser
  • Exportera händelser

Händelselistan

Händelselistan är hjärtat i arbetet med dina klienter. Här får du en komplett överblick över din klients registrerade affärshändelser. Listan kan filtreras på alla kolumner. T ex kanske du bara vill visa de händelser som har statusen NY eller kanske visa enbart de som inte tidigare exporterats med SIE-fil. Vill du tömma en filtrering du gjort gör du det i botten i av händelselistan via Återställ filter. Utöver själva händelsen i sig så visas även dess eventuella kopplade betalningar direkt därunder.

1

Redigera en händelse

Klicka på en händelse för att nå redigeringsläget. Det är i detta läge du väljer- och sätter status på de inkomna händelserna. En händelse kan ha någon av följande statusar:

  • NY – En ”obehandlad” händelse
  • OK – En händelse som satts som OK anses vara godkänd och klar och är redo för att exporteras. Med denna status kommer appanvändaren inte längre kunna redigera händelsen.
  • PREP – En intern status, dvs något som aldrig syns hos den som använder appen. Denna status kan användas på olika vis. T ex kan det tänkas att vissa byråmedarbetare har tillåtelse att sätta något som PREP men ej OK, då detta kanske ska göras av kundansvarig administratör.
  • FEL – När du felmarkerar en händelse kan du i samband med detta skicka ett meddelande till appanvändaren som förklarar vad som är fel och/eller vad som behöver kompletteras etc.
  • MAK – Makulerar händelsen
  • OBS – Denna markering hette tidigare viktig. Kan användas för att markera enskilda händelser som behöver ses över.

 

Kommentera på händelser

Till vänster i vyn då du befinner dig inne på en händelse finns en ”chattfunktion”. Här kan du enkelt kommunicera med din kund över just den händelse du jobbar med för tillfället. Detta kan vara användbart vid oklarheter och då man behöver komplettera med ytterligare information.

Exportera händelser

När dina händelser är godkända och klara är dessa redo för export. Hur ofta och enligt vilka rutiner detta görs skiljer sig mellan olika redovisningsbyråer, momsredovisningsperioder med mera. Exporten finns utförligare beskriven i en egen manualdel som du hittar här.