Inställningar i administratörsverktyget

I Digitala Företaget finns ett antal inställningar som du som administratör bör se över. Du hittar dessa inställningar i vänstermenyn.

kugghjul

 • Kontrollpanel
 • Konteringsinställningar
 • Kostnads-, Intäkts och Betalningskontogrupper
 • Användare

Kontrollpanel

I kontrollpanelen gör du de inställningar som rör ert egna företag, såsom adressuppgifter, e-post och telefon. Här finns även en inställning för Sammanslagen kontering. Denna inställning är generell och slår igenom på alla dina kundföretag. Inställningen innebär att verifikationer, där det är möjligt, kommer komprimeras – dvs, rader med samma konto slås ihop till en rad.

Konteringsinställningar

Här gör du inställningar för hur olika händelser ska konteras i systemet. Vi har i de flesta fält föreslagit konton, men dessa kan du ändra vid behov. Du kan göra inställningar för följande:

 • Verifikationsnummerserier – Här kan du styra i vilken verifikationsnummerserie dina händelser hamnar. Väljer du att lämna dessa fält tomma styrs detta istället vid importen i ditt ekonomisystem. Kom ihåg att kontrollera att ditt ekonomisystem kan hantera den uppsättning du vill använda. Vissa system hanterar t ex inte siffror eller fler än ett tecken i verifikationsnummerserien.
 • Moms – In- och utgående
 • Eget uttag
 • Egen insättning
 • Faktura
 • Representationskonto (2016) 
 • Representationskonto (2017) – Låst för redigering
 • Övrigt

Kostnads – Intäkts och Betalningskontogrupper

Här lägger du upp dina kontogrupper. Dessa grupper kopplar du sedan till dina kunder via inställningarna för den specifika kunden (läs mer om hur du gör detta här). Du kan alltså lägga upp flera olika typer av grupper för t ex olika företagstyper och branscher etc, även om det enklaste är att hålla nere antalet och hitta lösningar som fungerar för många scenarion. I de fall du inte lägger upp egna kontogrupper så används standardgruppen ”Sverige förval” som innehåller en standarduppsättning konton/kategorier.

1

Välj gärna pedagogiska och tydliga namn för dina konton – detta för att göra det enkelt för dina kunder. Notera att kunderna aldrig kommer se kontonumren som ligger bakom varje kontonamn, detta för att göra det så enkelt som möjligt.

Assistenter

Är ni flera medarbetare i företaget kan ni lägga dessa som assistenter. Varje assistent tilldelas det eller de företag denna ska ha tillgång till och kommer alltså bara att se just dessa företag i sin kundlista.

Den användare som skapar administratörskontot blir per automatik huvudanvändare och därmed även den person som kan bjuda in ytterligare assistenter att jobba i administratörsverktyget.

Gör såhär

 1. Fyll i för- och efternamn samt e-post på din medarbetare.
 2. Tilldela de företag som assistenten ska ha tillgång till. Detta gör du antingen genom skriva in företagsnamnet eller klicka i fältet för att visa en lista över de upplagda företagen.