Körjournaler i admin

Som administratör kan du se, redigera och exportera de körjournaler som dina kunder laddat upp.

menykorjournal

Startsidan uppladdade körjournaler. Här visas information om fordon, datum, sträcka, start- och stoppvärde, eventuell milersättning, total summa och kommentar. Alla uppgifter är för dig som administratör fullt redigerbara. Det finns även möjlighet att radera en felaktig journal.

I övre högra hörnet finns en exportfunktion. Genom att ange ett datumintervall exporterar du enkelt alla journaler inom det intervallet till ett pdf-dokument.

pdfkor