Kundkortet i admin

Till varje kopplad kund i Digitala Företaget hör ett kundkort. I Digitala Företaget finns möjlighet att addera stora mängder information/data till kundkortet. Detta är primärt en förberedande åtgärd för framtida analys- och rådgivarverktyg till er administratörer, där denna data kommer kunna hjälpa er att effektivisera och förenkla arbetet gentemot era kunder, men det finns såklart annan nytta av att ha utförlig information om sina kunder.

Du når kundkortet genom att klicka på ”pennan” till vänster om ett Företagsnamn i företagslistan.

redigera

  • Hämta information automatiskt
  • De olika flikarna på kundkortet

Hämta information automatiskt

I de flesta fall kan Digitala Företaget automatiskt hämta in tillgänglig information om dina kunder. Inhämtningen sker från offentliga källor, såsom adress- och bolagsinformationstjänster. Genom att ange ett korrekt organisationsnummer och sedan trycka på ”Hämta kundinformation” kan du per automatik få en del information ifylld.

hamtadata

De olika flikarna på kundkortet

  • Företag – Generell information om företaget
  • Kontakter – Kontaktinformation till nyckelpersoner, revisor med mera
  • Anställda – Företagets anställda
  • Avtal – Avtalsinformation mellan redovisningsbyrå och företagare
  • Skatteverket – Uppdrag och uppdragsansvariga
  • Bank – Information om företagets bankrelationer
  • Bokföring – Info om företagsform, momsredovisning, bokföringsmetod m.m
  • Anteckningar – Möjlighet att i fritext föra anteckningar om kunden