Mötesplatsen

Mötesplatsen är hjärtat i administratörsverktyget. Det är här du bjuder in, kopplar och administrerar dina kunder. Du har även möjlighet att exponera dig utåt via Mötesplatsen och på så vis låta kunder hitta- och koppla sig till dig.

 • Skicka nya inbjudningar
 • De olika appvarianterna
 • Skickade inbjudningar
 • Förfrågningar från kunder
 • Kopplade kunder och användarhantering

Skicka nya inbjudningar

Det är enkelt att bjuda in nya kunder till Digitala Företaget. Fyll i den efterfrågade informationen och välj vilken variant av appen inbjudan ska avse. Här finns även möjlighet att anpassa det förifyllda epostmeddelandet. När du sedan skickar dina inbjudningar händer följande:

Om kunden INTE har laddat ner appen och skapat ett konto:

 1. Din kunds konto skapas i samband med att du skickar en inbjudan.
 2. Din kund kommer att få ett mejl med inloggningsuppgifter och en länk för att ladda ner appen.
 3. När kunden laddat ner appen och loggat in är ni kopplade och klara.

Om kunden HAR laddat ner appen och skapat ett konto:

 1. Kunden kommer direkt att kopplas till er.
 2. Kunden kommer att få ett mejl med en länk för att logga in i appen.

OBS! Om din kund redan laddat ner appen och skapat ett konto sker ingen inbjudan, utan då sker en direkt hopkoppling med er som administratör.

De olika appvarianterna

När du skickar en inbjudan finns det fyra olika varianter av appen att välja mellan.

 • Fullversion – Appen i sin helhet. Här ingår alla funktioner. Debiteras 99:- / mån
 • Ekonomiöversikt – Här har appen begränsats tills den ekonomiska översikten. Perfekt för återrapportering gentemot dina kunder! Debiteras 29:- / mån.
 • Byråkonto – En fullversion av appen. Tänkt att användas som t ex övningskonto för byråmedarbetare. Debiteras ej.
 • Demoversion – En fullversion av appen, giltig i 30 dagar. Om inte statusen för appen ändras till Fullversion så upphör inloggningen att fungera. En demoversion är ett utmärkt sätt att låta dina kunde testa verktyget. Läs mer om hur det fungerar här.

Skickade inbjudningar

Skickade inbjudningar är en förteckning över de inbjudningar du skickat. I denna vy går att utläsa hur inbjudan var uppställd då den skickades. Om ett företag i denna vy har statusen Aktiv kommer den även återfinnas i programmets Kundlista.

Förfrågningar från kunder

I denna del av Mötesplatsen har du en fantastisk möjlighet att möta och få nya kunder. Genom att här exponera dig utåt med olika erbjudanden låter du användare av appen hitta- och förhoppningsvis välja dig som administratör. Du aktiverar Mötesplatsen genom ett antal steg.

Steg 1 – Aktivera mötesplatsen

Börja med att aktivera mötesplatsen. När du gör detta presenteras du villkoren för deltagande. Om du väljer att acceptera kan du fortsätta med att fylla i dina företagsuppgifter och ladda upp en logotyp. Du har även här möjlighet att beskriva er som administratör i de två textfälten, t ex kanske en kund vill veta varför denna ska välja just er! Avsluta med att spara – du skickas då direkt vidare till prismatrisen där du ställer in dina priser.

möteaktiverad

Deltagande i Mötesplatsen är frivilligt och gratis – Du kan när som helst välja att aktivera- och avaktivera tjänsten.

Steg 2 – Justera dina priser

Börja med att läsa igenom informationen i toppen på sidan. Nu är det dags att justera dina priser! Priser sätts utifrån antal underlag/verifikationer per månad som du får från kunden. Välj inom vilka underlagsintervall du vill presentera dina priser genom att klicka i dessa. Du behöver alltså inte erbjuda pris inom alla olika intervall, utan kan välja de som passar din redovisningsbyrå bäst. De två val som finns är att sätta ett fast pris, alternativt att välja Pris på begäran.

Det pris som presenteras för kunden är priset för den löpande bokföringen utifrån antal underlag. Bokslut, inkomstdeklaration, årsredovisning och övriga separata tilläggstjänster visas i en separat prislista.

Du kan välja att inte sätta fasta priser, utan istället använda Pris på begäran. Det kan t ex vara ett snabbt sätt att komma igång, men vi är övertygade om att kunder övervägande hellre väljer administratörer som presenterar fasta priser för sina tjänster!

Du har nu möjlighet att prissätta ett antal tilläggstjänster. Vill du lägga till ytterligare tjänster finns även den möjligheten. Dessa presenteras i en separat prislista i appen.

Steg 3 – Justera avtalstexten

Vill du ytterligare reglera avtalsdetaljerna kan du göra detta i avtalstexten. Vi har föreslagit ett antal exempel som du är fria att använda, ta bort eller redigera så som de passar er och ert samarbete med era kunder. Genom att Spara så visas en sammanställning över dina priser och avtalsdetaljer. Nästa steg för att bli aktiv på mötesplatsen är att godkänna och spara.

GRATTIS! Du är nu synlig på mötesplatsen och är redo att träffa nya kunder!

Du kan närsomhelst justera priserna och detaljerna för ditt deltagande i mötesplatsen.

Steg 4 – Se över och godkänn dina förfrågningar

1

Via fliken förfrågningar kan du se dina inkomna förfrågningar från kunder. Du ser här kontaktinformation och ytterligare detaljer som rör förfrågan. Du har här möjlighet att Acceptera eller Avvisa.

Kopplade kunder och fleranvändarhantering

2

Via menyvalet Kopplade kunder administrerar du dina redan kopplade kunder. Här har du möjlighet att justera innehållet per användare.

Den månadskostnad du ser redovisad är den kostnad du debiteras från oss för kopplingen mot din kund. Längst ned på sidan ser du en totalsummering över din månadskostnad. En koppling mot en kund debiteras per påbörjad period månadsvis.

Bjud in ytterligare användare per företag

Företag med användning för fler än en användare kan ansluta ytterligare medarbetare med egna inloggningar. Det hela administreras via administratörsverktyget. Varje enskild användare ser enbart de händelser denne själv registrerat, med undantag för ”huvudanvändaren” (den först inbjudne) som ser alla användares händelser. Administratören ser givetvis alla användares händelser osv. Notera att varje ansluten användare debiteras med 99:- (fullversion) och 29:- (ekonomiöversikten).

 1. Klicka in i Möteplatsen (hjärtat i menyn till vänster).
 2. Gå in i fliken Kopplade kunder.
 3. Klicka på Bjud in användare intill det företag där du vill addera användare.
 4. Fyll i efterfrågad information och skicka inbjudan.
 5. Klart!

Ändra appversion på redan kopplade användare

För att ändra appversion på någon av de kopplade appkunderna klickar man sig in via Mötesplatsen och därefter Kopplade kunder. När man klickar på ett företagsnamn möts man av en vy där användarna i företaget radas upp. Ute till höger i rullistan kan du därefter ändra vilken appversion som kunden ska ha tillgång till.

Namnlös

De appversionsändringar som är möjliga att göra är:
Fullversion till ekonomiöversikt
Ekonomiöversikt till fullversion
Byråkonto till ekonomiöversikt eller fullversion
Demoversion till ekonomiöversikt eller fullversion