Representation – så hanteras det i systemet

När din kund registrerar en händelse i appen och använder sig av kategorin Representation så kommer händelsen att hanteras lite annorlunda mot för vad andra händelser gör. Detta eftersom vid representation behövs lite mer info än bara titel, belopp, och datum. Kategorin ligger som standard i alla kostnadskontogrupper och går inte att redigera eller ta bort.

Skärmklipp

Både gäster (gäst nr 1 är kunden själv) och syfte är obligatoriskt att fylla i. Beroende på vilka inställningar som gjorts för representationshändelsen konteras därefter ej avdragsgill representation på konto 6072 (extern representation), eller på konto 7632 (intern representation).

De nya reglerna om avdragsrätt trädde i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut. Läs mer om de nya reglerna här!