Representation – nya regler från 1 januari 2017

Slopat avdrag för representationsmåltider och ändring av momslyft är nyheterna i de regler som träder i kraft 1 januari 2017. Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Representation – avdrag och moms

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara avdragsgilla. Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (plus moms) per person.

Praktisk hantering

Avdragsrätt

De nya reglerna om avdragsrätt träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut. Detta innebär att du för nya räkenskapsår inte får dra av 90 kr/person som en avdragsgill del, utan hela beloppet är ej avdragsgillt. Däremot får du även fortsatt på räkenskapsår som påbörjats innan 1 januari 2017 dra av 90 kr/person som en avdragsgill del.

Det är räkenskapsåret som styr när du inte längre kan dra av en viss del av representationen i ditt företag.

Du kan använda samma bokföringskonton som tidigare, men när den slopade avdragsrätten börjar tillämpas används enbart kontona för ej avdragsgill representation 6072 (extern representation) och 7632 (intern representation).

Momslyft

Ändringarna i rätten att lyfta moms träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas från och med 1 januari 2017, oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträtt före årsskiftet gäller alltså de tidigare bestämmelserna.

Vid måltid där alkoholhaltiga drycker ingår får man använda en schablon för momsen på 46 kr/person. Då görs en proportionering mellan mat och alkoholhaltiga drycker där mat anses utgöra 75% av det totala beloppet och de alkoholhaltiga dryckerna 25%. Vid måltid utan alkoholhaltiga drycker blir momsen 36 kr/person, dvs 12% av momsunderlaget på 300 kr.