Så jobbar du med administratörsverktyget

Vad kul att du valt att jobba med Digitala Företaget! Följande manualdel beskriver på ett övergripande sätt hur du jobbar med administratörsverktyget. I de olika avsnitten finns länkar till mer utförliga manualdelar om just den funktionen.

 • Koppla ihop dig med dina kunder
 • Kontrollera och kvalitetssäkra
 • Kommunikation – kommentarer och meddelanden
 • Exportera till ditt ekonomisystem
 • Återrapportera till din kund
 • Övriga funktioner – körjournal, tidrapport m.m.
 • Användbara länkar

Koppla ihop dig med dina kunder

Det är enkelt att koppla ihop sig med en kund. Allt detta administreras via Mötesplatsen – hjärtat i menyn till vänster. Det är lika enkelt att koppla ihop sig med redan befintliga appanvändare som det är med icke befintliga. Har din kund redan skapat ett konto kopplas ni ihop direkt. Har din kund inte skapat ett konto skapas det i samband med att inbjudan skickas och din kund tilldelas uppgifter för att kunna logga in. Du har även möjlighet att exponera dig utåt via Mötesplatsen. Genom att göra detta blir du synlig och valbar för nya användare av appen som ännu ej kopplat sig mot en administratör.

motesplatsen

Läs mer om Mötesplatsen här.

Kontrollera och kvalitetssäkra

När din kund fyller på med underlag – t ex kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton etc landar dessa som Händelser hos dig som administratör. Ditt jobb blir nu att kontrollera och kvalitetssäkra. Händelsen är fullt redigerbar – du kan t ex ändra kategori (konto), belopp, titel, kontering med mera. Anser du att händelsen saknar nödvändig information kan du felmarkera denna och via ett meddelande begära in informationen från din kund. När du anser dig klar med en händelse sätter du till status OK.

Läs mer om hur du jobbar med Händelser här.

Kommunikation – kommentarer och meddelanden

Det finns två olika sätt du kan kommunicera med dina kunder.

 • Meddelanden – En generell ”utanpåliggande” meddelandefunktion. Via din inkorg i adminverktyget kommunicerar du enkelt med alla dina kunder genom att läsa- och skicka meddelanden.
  Läs mer om Meddelanden här.
 • Kommentarer – En kommentar är till skillnad från ett meddelande knutet till en viss händelse. Detta är ett smidigt sätt att kommunicera och den enskilda händelsen då det uppstår frågetecken etc. Läs mer om hur du kommenterar i avsnittet om Händelser här.

meddelanden

Exportera till ditt ekonomisystem

När du färdigställt en period är det dags att exportera dess Händelser till ditt ekonomisystem (Digitala Företaget är kompatibelt med alla ekonomisystem som kan importera en SIE-fil). Där färdigställer du det sista innan det är dags att återrapportera till din kund (se nedan).

sie

Läs mer om hur du exporterar till ditt ekonomisystem här.

Återrapportera till din kund

När du färdigställt en period i ditt ekonomisystem så är det dags att återrapportera. För detta finns två alternativ. Använder du BL Administration för att slutföra bokföringen kan du via Digitala Företaget-knappen. Läs mer om det här. Använder du något annat system laddar du istället upp en SIE-fil i Digitala Företaget som presenterar din kunds företags ekonomiska ställning genom ett antal grafer och nyckeltal. Du kan också välja att ladda upp pdf-rapporter, t ex genom balans- och resultatrapporter.

rapporter

Läs mer om hur du jobbar med Rapporter här.

 

Övriga funktioner – körjournal, tidrapport m.m

I appen finns funktioner för att upprätta körjournaler, tidrapporter med mera. Du som administratör ser alla dessa registreringar och kan vid behov göra ändringar, radera och även exportera ut ett underlag i pdf-form.

Läs mer om körjournaler här.

Läs mer om tidrapporter här.

Användbara länkar

Administratörsverktyget – Inloggning för administratörer

Skapa konto, administratör – Om du inte redan har ett konto, välkommen att skapa det här!

Desktopversionen av appen – Inloggning i appen via webbläsaren

digitalaforetaget.se – Helhetsinformation om Digitala Företaget

start.digitalaforetaget.se – Användarportal för både administratörer och appanvändare med manual, nyheter m.m.

Kundo supportforum – Hitta svar och ställ frågor dygnet runt