Tidrapporter

Som administratör kan du se, redigera och exportera de tidrapporter som dina kunder laddat upp.

menykorjournal

Här visas information så som titel, start- och stopptid, totaltid, ev timpris samt även en summering. Alla uppgifter är för dig som administratör fullt redigerbara. Det finns även möjlighet att radera en felaktig tidrapport.

I övre högra hörnet finns en exportfunktion. Genom att ange ett datumintervall exporterar du enkelt alla journaler inom det intervallet till ett pdf-dokument.