Att göra

I Digitala Företaget uppdateras du löpande om saker som behöver din uppmärksamhet. Dessa aktiviteter hamnar under Att göra i appen och syns direkt från startsidan i form av den röda symbolen.

Vad hamnar under att göra?

  • Olästa kommentarer kopplade till händelser.
  • Olästa meddelanden från din administratör.
  • Felmarkerade händelser.
  • Uppladdade administratörsrapporter.

att göra