Genomgång av appen

Här finns en kortfattad genomgång av appen och dess menyer. I de fall funktioner och sidor finns mer utförligt beskrivna i andra manualdelar kan du följa länkarna dit.

  • Att göra
  • Händelser
  • Översikt
  • Mer
  • Plusknappen

att göra

Att göra

I Digitala Företaget uppdateras du löpande om saker som behöver din uppmärksamhet. Dessa aktiviteter hamnar under Att göra i appen och syns direkt från startsidan i form av den röda symbolen. Läs mer om Att göra här.

Händelser

En händelse är en ekonomisk transaktion som kräver någon typ av underlag. När du registrerar en kostnad, intäkt eller något övrigt i appen lagras det som en händelse. Läs mer om Händelser här.

Översikt

I programmets ekonomiska översikt presenteras du på ett överskådligt och grafiskt vis de av din byrå fastslagna siffrorna. Här finns även en prognos. Prognosen visar enbart det som registrerats via appen, och tar alltså inte hänsyn till eventuella justeringar som i ett senare skede görs av din byrå. Läs mer om översikten här.

Mer

Under Mer ryms en del funktioner och delar som inte ryms under plusmenyn. Här finns bland annat körjournaler och tidrapporter, men du hittar även Inställningar för appen. Läs mer om Mer här.

Plusknappen

Via den centrerade plusknappen i mitten av menyn skapar du dina händelser. Du kan till exempel skapa kundfakturor, ladda upp kvitton, eller ladda upp fakturor. Läs mer om Plusknappen här.