Händelser

En händelse är en ekonomisk transaktion som kräver någon typ av underlag. När du registrerar en kostnad, intäkt eller något övrigt i appen lagras det som en händelse.

  • Filtrera händelselistan
  • Redigera en händelse
  • Makulera en händelse
  • Skicka en händelse till e-post
  • Kund- och leverantörsfakturor

app-händelser-lista

Filtrera händelselistan

Genom att trycka på Händelser får du en överblick över samtliga inlagda transaktioner. Som standard visas alla händelser, men du kan direkt välja att selektera på följande statusar:

  • Felaktiga – Händelser som av din administratör markerats som felaktiga.
  • Behandlas – Händelser som är registrerade, men som ännu ej behandlats av administratören.
  • Godkända – Dessa händelser är av administratören markerade som godkända.

Genom att klicka på ”pilen” kan du göra ytterligare selekteringar. Här kan du välja att visa händelser med kategoriserade som Intäkt, Kostnad eller Övrigt. Du kan sedan sortera dessa enligt Löpnummer, Datum, Titel, Totalt belopp och Senast uppdaterad, men även välja att visa enbart vissa ”dokumenttyper”. Du kan välja att visa dina val enligt fallande- eller stigande ordning.

app-händelser-filtrering

Redigera en händelse

Genom att klicka på en händelse ser du mer information om denna. Under förutsättning att händelsen från redovisningsbyråns håll inte satts som OK är den fortfarande fullt redigerbar. För att redigera händelsen klickar du på ”prickarna” uppe till höger i bild och väljer Redigera.

Makulera en händelse

En händelse som blivit felaktig och behöver tas bort kan du välja att makulera. För att den ska kunna makuleras förutsätts att den inte är satt som OK av redovisningsbyrån. Händelsen makuleras genom att klicka på ”prickarna” uppe till höger i bild, varpå du väljer ”Makulera”.

Skicka en händelse med e-post

Om du vill skicka en händelse via e-post gör du det via ”prickarna” uppe till höger i bild på en händelsen där du väljer Skicka till e-post.

Kund- och leverantörsfakturor

Utöver att vara en förteckning över alla ekonomiska transaktioner så kan händelselistan även användas som en ”reskontra”. Du kan enkelt filtrera fram t ex alla obetalda kund- eller leverantörsfakturor genom att välja antingen Intäkt- eller Kostnad, välja dokumenttyp Faktura och sedan välja fakturatyp Obetald. Du kan även här, som ett alternativt till Mer – Faktura, registrera betalningar på dina fakturor. För att göra detta klickar du på ”prickarna” upp till höger på din faktura och väljer ”Lägg till betalning”.