Faktura

Via Mer – Faktura skapar, skickar och registrerar du betalningar till dina fakturor. I listan över fakturor ser du vilken status dessa har. Här finns även funktioner för påminnelser- och krediteringar av fakturor.

  • Översikt fakturor
  • Statusar på fakturor
  • Skicka fakturor
  • Lägg till betalningar på fakturor
  • Påminnelser och krediteringar

Översikt fakturor

Listan med fakturor visar som utgångsläge alla dina fakturor. Du byter enkelt till Utkast, Ej betalda eller Betalda. Genom att klicka på en faktura visas en översikt över vad den innehåller. Via ”prickarna” uppe till höger ges olika val, beroende på vilken status fakturan har. Det finns även olika färger på fakturorna i listan som indikerar vilken status fakturan har.

Skärmklipp
Filtreringen av fakturor via Mer – Faktura.

mer-faktura-meny
Beroende på vilken status fakturan har ges du olika möjligheter när du klickar på ”prickarna”. 

Statusar på fakturor

Utkast utkast
Förhandsgranska – Visar fakturan.
Redigera – Öppnar fakturan i redigeringsläget.
Skicka – Skickar fakturan till angiven e-postadress.

Ej betalda Skickad
Förhandsgranska – Visar fakturan.
Skicka – Skickar en kopia av fakturan angiven e-postadress.
Kreditera faktura – Skapar en kreditfaktura av den befintliga fakturan.
Lägg till betalning – Registrerar betalning på fakturan

FörfallnaFörfaööem
Förhandsgranska – Visar fakturan.
Skicka – Skickar en kopia av fakturan angiven e-postadress.
Kreditera faktura – Skapar en kreditfaktura av den befintliga fakturan.
Lägg till betalning – Registrerar betalning på fakturan
Skicka påminnelse – Skickar en betalningspåminnelse till kunden.

Betalda bet
Förhandsgranska – Visar fakturan.
Skicka – Skickar en kopia av fakturan angiven e-postadress.
Kreditera faktura – Skapar en kreditfaktura av den befintliga fakturan.

Delbetalda delbet
Förhandsgranska – Visar fakturan
Skicka – Skickar en kopia av fakturan till angiven e-postadress.
Kreditera faktura – Skapar en kreditfaktura av den befintliga fakturan.
Lägg till betalning – Registrerar betalning på fakturan

Skicka fakturor

Genom att markera fakturan i listan och sedan trycka på ”prickarna” så ser du valet Skicka. Du får då möjlighet att kontrollera e-postadressen knuten till aktuell kund, men kan även lägga till ett meddelande om du vill.

Lägg till betalningar på fakturor

Du kan enkelt lägga till betalningar på dina fakturor. Genom att markera fakturan i listan och sedan trycka på ”prickarna” så ser du valet Lägg till betalning. Där väljer du betalsätt, datum för betalningen samt det betalda beloppet. Det går bra att lägga till delbetalningar på fakturan – texten i rött visualiserar det återstående beloppet.

Tidigare fanns valet Sätt som betald som saknade möjlighet att välja betalsätt, datum etc. Detta val har ersatt med Lägg till betalning, som nu synkar med eventuella betalningar som görs via händelserna.

Påminnelser och krediteringar

Genom att markera fakturan i listan och sedan trycka på ”prickarna” så ser du valen Skicka påminnelse och Kreditera faktura. Skickar du en påminnelse skapas en sådan som pdf som läggs till händelsen. Eventuell påminnelseavgift påförs också denna. Väljer du att kreditera en faktura så skapas fakturan upp i fakturaregistreringen med negativa belopp.