Projekt i appen

Ett projekt kan användas både som en separat sammanställning över kostnader, intäkter, nedlagd tid och körda mil, men även som ett underlag för fakturering mot slutkund.

Uppläggning projekt

  1. Via startvyn väljer du Mer – Projekt.
  2. För att lägga till ett projekt trycker du på plustecknet.
  3. Fyll i uppgifterna om projektet. Det är inget krav att knyta ett projekt mot en viss kund.
  4. Avsluta med att Spara.

OBS! Ett projekt i Digitala Företaget motsvarar inte projekt i redovisningstekniska termer, dvs de saker du registrerar mot projekt kommer inte bokföras mot motsvarande projekt.

Registrera mot projekt

Vare sig du registrerar t ex ett kostnadskvitto, en tidrapport eller en körjournal m.m. kan du knyta dessa registreringar till ett projekt. Du kan sedan använda detta som en separat sammanställning/översikt, alternativt välja att fakturera ett projekt i sin helhet genom att importera det till en faktura.

Fakturera ett projekt

Om du har projektregistrerat löpande utgifter, tidrapporter, körjournaler etc. som du vill fakturera, kan du enkelt göra detta när du skapar din faktura. I fakturaregistreringen väljer du Importera – Importera projekt, väljer det eller de projekt du vill importera och klickar sedan på Lägg till. Allt som finns registrerat på projektet kommer då att komma med på fakturan. Läs mer om hur du fakturerar i Digitala Företaget här.

OBS! För att kunna fakturera ett projekt måste projektet vara avslutat. Projekt avslutas via projektredigeringen i Mer – Faktura.

Granska ett projekt

Om du har många projekt upplagda kan du filtrera listan under Mer – Projekt enligt Startdatum, Senast uppdaterad och Namn. Genom att klicka på ett projekt under Mer – Projekt visas en översikt över projektet. Du ser bland annat en summering över antal timmar, antal kilometer, kostnader med mera. Det är även här du väljer huruvida ett projekt är aktivt eller inte.

OBS! Ett projekt som markerats som ej aktivt kommer inte vara valbart vid registreringen av kvitton, tidrapporter, körjournaler etc.

Du kan få t ex de kostnader du knutit till projektet visualiserade i grafer. För att göra detta klickar du på kostnadssummeringen i projektöversikten.

Via Specifikation kan du mer detaljerat se vad det aktuella projektet innehåller. Du kan välja mellan att visa registrerade händelser, tidrapporter och körjournaler. Via plustecknet kan du direkt även registrera ytterligare poster till projektet.