Plusknappen i appen

Via den centrerade plusknappen i mitten av startmenyn skapar du dina händelser. En händelse är en ekonomisk transaktion som kräver någon typ av underlag. När du registrerar en kostnad, intäkt eller något övrigt i appen lagras det som en händelse. Du kan till exempel skapa kundfakturor, ladda upp kvitton eller ladda upp fakturor.

  • Skapa kostnad
  • Skapa intäkt
  • Skapa övrig händelse

Skapa kostnad

Du skapar en kostnad i appen via plusknappen – Kostnad, därefter finns det tre typer utav kostnader som kan läggas upp: kvitton, fakturor, eller eget uttag/lön.
Välj vilken typ av kostnad din händelse är – fyll därefter i nödvändig information, och klicka på spara. En händelse skapas då och ett löpnummer sätts. Anteckna löpnumret på underlaget.

Skapa intäkt

Du skapar en intäkt i appen via plusknappen – Intäkt, därefter finns det fyra typer utav intäkter som kan läggas upp: fakturor som du skapar själv, kvitton, fakturor som skapats i ett annat system, eller insättningar.
Välj vilken typ av intäkt din händelse är – fyll därefter i nödvändig information, och klicka på spara. En händelse skapas då och ett löpnummer sätts. Anteckna löpnumret på underlaget.

Skapa övrig händelse

Du skapar en övrig händelse i appen via plusknappen – Övrigt, därefter finns det tre typer utav övriga händelser som kan läggas upp: banköverföringar, bankkontoutdrag (läggs ej upp som en händelse), eller dokument (läggs ej upp som en händelse).