Skapa kundfaktura

Här följer en arbetsgång för hur du skapar och skickar fakturor i Digitala Företaget.

 • Arbetsgång för att skapa och skicka en faktura
 • ROT/RUT
 • Importera till en faktura
 • Kreditera en faktura

Arbetsgång för att skapa och skicka en faktura

 1. Klicka in via plustecknet på startsidan, välj Intäkt och sedan Skapa en ny faktura.
 2. Välj om registreringen avser en vanlig Faktura eller en Kreditfaktura.
 3. Välj kund. Läs mer om kundregistret i DF här.
 4. Lägg till en eller flera artiklar. Läs mer om artikelregistrert i DF här. Du kan även välja att Importera t ex projekt, körjournaler eller tidrapporter till fakturan. Läs mer om importen längre ned.
 5. Är det en ROT- eller RUT-faktura anger du uppgifterna för detta via knappen ROT/RUT. Läs mer om ROT/RUT längre ned.
 6. Se över att fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum etc. Fakturadatum föreslås till dagens datum och förfallodatum beräknas utifrån dina fakturainställningar. Även övriga gula fält hämtar automatiskt data från dina fakturainställningar.
 7. Spara din faktura. Fakturan hamnar nu som ett Utkast. Genom att klicka på din faktura ser du en sammanfattning om dess innehåll.
 8. Via ”prickarna” uppe till höger kan du välja att Förhandsgranska, Redigera eller att Skicka din faktura.

De gula fälten i fakturaregistreringen hämtar per automatik data från de fakturainställningar du gjort.

ROT/RUT

För att skapa en ROT- eller RUT-faktura i Digitala Företaget klickar du via fakturaregistreringen in på knappen ROT/RUT. Via reglaget väljer du först om det gäller en ROT- eller RUT-faktura. Som standard väljs ROT.  Markera sedan de artiklar som ska ligga till grund för skattereduktion genom att kryssa för dessa under specifikationen. Fyll även i personnummer- och uppgifter om fastigheten. Du har också möjlighet att åsidosätta programmets uträkning av skattereduktionen genom att själv sätta ett Eget belopp.rotrut

Bild från desktopmiljön på app.digitalaforetaget.se

Importera till en faktura

Du kan importera tidigare registrerade händelser, tidrapporter, och körjournaler till din faktura, för att fakturera dessa till din slutkund. Har du registrerat dessa händelser mot Projekt kan du istället importera projektet i sin helhet.

Kreditera en faktura

Det finns några olika alternativ för att kreditera en faktura. Via fakturaregistreringen kan du välja fakturatypen Kreditfaktura och sedan manuellt bygga upp din kredit genom att välja kund, artiklar etc. Det går även att importera händelser, tidrapporter, körjournaler med mera. Det finns också en funktion för att kreditera en tidigare faktura i sin helhet. Detta görs via Mer – Faktura, där du väljer den faktura du gäller och väljer sedan Kreditera. Läs mer om detta här.