Koppla ihop Digitala Företaget och BL Administration

Det finns flera fördelar med att koppla ihop Digitala Företaget med BL Administration. T ex kan du exportera dina händelser direkt till BL Administration, dessutom kan du leverera din återredovisning till dina kunder via appen Digitala Företaget, men även leverera lönebesked via appen Digitala Företaget Lönebesked.

Koppla ihop systemen

För att koppla ihop Digitala Företaget och BL Administration utgår du från knappen Digitala Företaget i BLA. Du har där två val:

Koppla till Digitala Företaget och välj därefter tjänster

Här kopplar du ihop det aktuella företagets molndatabas med Digitala Företaget. Om företaget inte redan finns i Digitala Företaget kommer det att skapas upp i samband med att du trycker på knappen. Om företaget redan finns i Digitala Företaget så upprättas enbart kopplingen. När kopplingen är gjord kan du enkelt bjuda in användare/anställda till olika tjänster via administratörsverktyget i Digitala Företaget. Det är t ex här du bjuder in de anställda i ett företag till att använda sig av appen för lönebesked, men du kan även bjuda in användare till tex en demoversion eller fullversion.

Kom igång direkt med Ekonomiöversikten

Det här är ett snabbspår för att enkelt komma igång med återredovisning via Digitala Företaget. Om kunden inte redan har Digitala Företaget-appen skickas en inbjudan till den e-postadress som finns på kunden i företagsuppgifterna. Samtidigt skapas en koppling mellan molndatabasen och kundens app. Om kunden redan har Digitala Företaget-appen skickas ingen inbjudan, då skapas enbart kopplingen mellan molndatabasen och kundens app som behövs för att kunna återrapportera från BL Administration direkt till appen.