Direktöverföring till BL Administration

Admin:

  • Istället för att ta ut SIE-filer kan du nu överföra dina händelser direkt till BL Administration om du gjort kopplingen mellan Digitala Företaget och BL Administration.
  • Vid överföringen följer bilder och PDF-filer med och lägger sig som ett kopplat dokument till verifikationen som skapas.
  • I kundlistan finns en ny kolumn ”Nya dokument” som indikerar om ett nytt dokument laddats upp.
  • Om en fil laddas upp under ”Dokument” kan det nu anpassas så att endast administratören kan se dokumentet.