Koppla bort användare till löneappen

Nu kan ni som jobbar i adminverktyget koppla bort användare till löneappen själva. Det gör ni genom att gå in under Användarhantering och sedan klicka på företagsnamnet till det företag där ni vill koppla bort användare. Där ser ni alla användare som har eller har haft en koppling till företaget. Under kolumnen för löneapp kan ni själva välja att koppla bort en användare genom att klicka på knappen.