Versionsnytt 2018-09-03

Admin

 • Alla datumväljare är nu förenklade. Man kan nu, istället för att behöva skriva ett datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD skriva t ex 180903 så justerar programmet själv till 2018-09-03.
 • Förtydligar med notis även i toppmenyn då man fått en förfrågan via Mötesplatsen.
 • Lägger till datumväljare i kundlistan. Det går nu att visa, t ex, alla händelser för företag i ett visst datumintervall.
 • Tydligare felmeddelanden då SIE-uppladdning ej genomförs (fel orgnummer, ej matchande orgnummer, fel filtyp på SIE-filen).
 • Det går nu att bläddra bland betalsätt- och kategori med hjälp av drop down-menyer i händelselistan.

App:

 • Beskrivningen följer nu med till fakturan vid import av tidrapport.
 • Rättar bugg som i vissa fall skrev ut timmar felaktigt på fakturan.
 • Snyggar till bakgrundsfärgen i appen
 • Fakturerade tidrapporter och körjournaler markeras nu som just fakturerade. Det går även att filtrera efter fakturerade, ej fakturerade eller alla i de vyer där man kan se tidrapporter och körjournaler.
 • Rättar bugg i Mötesplatsen där appanvändare i vissa fall kunde skicka förfrågan om samarbete till flera administratörer.
 • Döljer fält för dröjsmålsränta på fakturor då funktion för detta saknas i appen.

 

Versionsnytt 2018-08-21

Admin:

 • Klientkortet, som nås via klick på ”kugghjulet” intill ett företag i kundlistan, har möblerats om och snyggats till samtidigt som några buggar fixats. Ett nytt fält för BLA-integration finns på sidan för generella inställningar – detta är en förberedelse för kommande integration gentemot BL Administration.
 • Sidan för användarhantering har fått summeringar längst ned i botten samt pilar i kolumnerna för att sortera företagen i alfabetisk ordning eller per appversioner.
 • Användarhanteringen inne per företag har byggts om och fått reglage för hantering av prenumerationer per användare.

Versionsnytt 2018-08-14

Admin:

 • När man väljer ett företag i kundlistan och företagsform, bokföringsmetod och/eller momsperiod saknas på kundkortet så öppnas nu en ruta där man får komplettera med dessa inställningar.
 • Det går nu att skapa adminkonto på samma e-postadress och med samma organisationsnummer som ett befintligt appkonto.
 • Rättar bugg där det inte gick att skapa/titta på händelser med representation som hade datum längre bak i tiden än 2016.
 • Rättar bugg där händelser inte gick att öppna om bokföringsmetod inte var valt.

App:

 • Kommentarer på PDF-rapporter från administratörer visas nu genom att klicka på kommentarssymbolen uppe till höger när man kollar på en rapport.
 • I inbjudningsmailet som skickas ut till nya appanvändare så ges nu möjligheten att sätta ett nytt lösenord istället för att det skrivs ut ett slumpgenererat lösenord.
 • Rättar bugg där uppladdade dokument med flera sidor visades fel.

Versionsnytt 2018-08-02

Admin:

 • Det är nu inte längre obligatoriskt att tilldela en ny assistent ett företag i samband med att man skapar assistentanvändaren.
 • Assistenter har nu inte tillgång till Mötesplatsen samt vissa delar av användarhanteringen, utan detta måste skötas av adminanvändare med rollen Huvudanvändare.
 • Generella konteringsinställningarna har slagits ihop till en sida.
 • Konton i kontogrupperna sorteras nu i en bättre och mer logisk ordning.
 • Kontonummer visas nu i listan över tillgängliga kontot att lägga till i en kontogrupp. Det går dessutom bättre att söka nu.
 • Inställningen ”Sammanslagen kontering” är flyttad till konteringsinställningarna.
 • ”Aktiv”-knappen i konteringsinställningarna på kund har nu samma färg som övriga knappar i systemet.

App: 

 • Nu finns en snabbknapp för att lägga till nästa kvitto/faktura efter registrering av händelser i appen.
 • Tydliggör vilka händelser som är makulerade i händelselistan.
 • Gömmer fält för fastighetsbeteckning vid RUT-faktura.
 • Bättre datumväljare i prognosdelen i översikten.
 • Löser problem med att spara ner PDF:er direkt som händelser i appen.

Versionsnytt 2018-07-05

Admin:

 • Ett mail skickas nu till administratörer med rollen ”huvudanvändare” när en appanvändare skickat en förfrågan i Mötesplatsen.
 • Nu sparas sidvalet från händelsevyn när man går in på en händelse och sedan tillbaks.
 • Exportfunktionen för tidrapporter är åter i bruk.
 • Översättningsfixar.

App:

 • Nu finns möjlighet att godkänna personuppgiftsbiträdesavtal vid skapande av appkonto.
 • Snyggar till hanteringen av långa kommentarer på skatterapporter.
 • Rättar bugg där banköverföringar inte syntes vid filtrering av övriga händelser.
 • Översättningsfixar.

Versionsnytt 2018-07-02

Admin: 

 • Visar företagsnamn och lägger till snabbknapp till kundkortet även i rapportsektionen.
 • Tar bort tom kolumn som visades bland körjournaler.
 • Visualiseras nu tydligare när anställda från BLA hämtas in för inbjudan till löneappen.
 • Löser problem med att data i rapportsektionen inte visades riktigt om man gick från ett företag med siffror i till ett företag som var tomt.
 • Rättar bugg där valutakonverteringen inte fungerade vid skapande av händelser i valuta från adminverktyget.

App:

 • Namn och företag hämtas nu från företagsinställningarna och föreslås som första gäst vid händelser av kategorin representation.
 • Löser problem med att importera händelser till faktura.
 • Rättar bugg där filtrering av intäktskvitton inte fungerade riktigt.

Versionsnytt 2018-06-27

Admin:

 • Lägger till kolumn för händelsetyp i händelselistan.
 • Lägger till kolumn för betalstatus i händelselistan.
 • Ändrar design och kolumnbredd i händelselistan för att slippa ”sidoscrollen”.
 • Flyttar om menyvalen i Mötesplatsen, ”Skickade inbjudningar” syns nu under ”Inbjudningar”-sektionen istället för att synas som ett eget val.
 • Namn och telefonnummer på redan existerande användare hämtas nu automatiskt vid inbjudan.
 • Inbjudningsfält där information hämtats automatiskt är nu ej redigerbara.
 • Rättar bugg där man vid utloggning inte blev riktigt utloggad.
 • Rättar bugg som gjorde att systemet hängde sig med vissa tillägg i webbläsaren Google Chrome.

App:

 • Tar bort inställningen ”Lägg till annan adress”.
 • Rättar bugg som gjorde att systemet hängde sig med vissa tillägg i webbläsaren Google Chrome.

Versionsnytt 2018-06-05

Admin:

 • Snabbar upp laddningen av kundlistan.
 • Snabbar upp händelsevyn, nu går det ännu snabbare att ladda/skapa/bläddra mellan händelser.
 • Flyttar konteringsinställningarna på kund in till kundkortet i en egen flik.
 • Ändrar ikon från pennan till kugghjulet för kundkortet och döper om kolumnen i kundlistan till Inställningar.
 • Flyttar rätt och färgsätter samtliga Spara-knappar i adminverktygets menyer.
 • Låser möjligheten att registrera händelser med framtida datum då detta orsakade en del problem.
 • Lägger till BLA-ikon på ”Bjud in anställda till löneappen”-knappen.
 • Flyttar om fälten samt tar bort förifylld information vid inbjudan då detta orsakade förvirring.
 • Lägger till text vid hovring över företag i användarhanteringen som har utlöpande demoversion.
 • Löser problem med att vissa linjer försvann vid utzoomad webbläsare.
 • Rättar bugg som gjorde att antalet olästa meddelanden i kundlistan inte visades korrekt.

App:

 • Låser möjligheten att registrera händelser med framtida datum då detta orsakade en del problem.

Löneapp:

 • Gråar ur Mer-knappen från startmenyn.
 • Genom att klicka på knappen ”PDF” inne på ett lönebesked får man nu upp delningsmenyn i telefoner och får en nedladdad PDF om du är inne i desktopmiljö.
 • Nu finns möjlighet att zooma på lönebesked.

Versionsnytt 2018-06-01

Kundlistan samt vänstermenyn har fått sig en nödvändig tillputsning. Dessutom ett par fixar i appen och i den nysläppta lönebeskedsappen.

Admin:

 • Ommöblering i vänstermenyn. Supportdelen samt Inställningar flyttas upp till övriga menypunkter, ”Kopplade kunder” bryts ut från Mötesplatsen och får en egen menypunkt kallad ”Användarhantering”, och företagsnamnet som visas när man jobbar med en kund är nu klickbart och leder direkt till händelselistan.
 • Rubrikraden följer nu med vid scroll nedåt i kundlistan så att man enklare ser även längre ned i listan vilken kolumn man kollar i.
 • Summeringen ändras nu utefter den filtrering man gjort i kundlistan, tidigare summerades alltid totalen oavsett filtrering.
 • Summeringen i kundlistan utökad med summering för ”Olästa meddelanden” och ”Olästa kommentarer”.
 • Uppdaterad färgsättning i kolumnerna i kundlistan, ”Ny-kolumnen”-highlightas nu mer.
 • Lägger till effekter vid hovring i kundlistan.
 • Olästa kommentarer-kolumnen är nu klickbar likt övriga kolumner.
 • Ny knapp bredvid företagsnamnet i händelselistan för att komma direkt till kundkortet utan att behöva gå till kundlistan.
 • Företagsnamnet visas nu vid inloggning både uppe till vänster på startsidan samt i längst nere i vänstermenyn.
 • Rättar bugg där man inte kom till en färdigfiltrerad händelselista utefter det klick man gjort från kundlistan.

App:

 • Löser problem där ”Något gick fel”-meddelande visades vid uppstart av appen på vissa enheter.
 • Rättar bugg där händelser inte gick att spara om man delade upp belopp och använde sig av representationskategorin.
 • Rättar bugg i representationsguiden vid import av gäster från telefonboken.

Löneapp:

 • Bank-ID öppnas nu automatiskt vid inloggning i appen utan att man först behöver ange personnummer.
 • Några mindre design- och uppfräschningsfixar.

Versionsnytt 2018-05-22

Nu är äntligen appen Digitala Företaget Lönebesked releasead och tillgänglig både på App Store/Google Play samt i webbläsaren via denna länk.
Läs mer om appen och hur det går till i den separata nyheten här.

Admin:

 • Anpassningar till Digitala Företaget Lönebesked.

App: 

 • Ny app för lönebesked releasead! Läs mer i den separata nyheten!

Versionsnytt 2018-05-18

Admin:

 • Nu går det åter att avexportera SIE-exporterade händelser och betalningar.

Versionsnytt 2018-05-16

Admin:

 • Ny knapp i vänstermenyn för att snabbt kunna nå fjärrsupporten.
 • Nu ändrat till vit bakgrundsfärg i menyerna.
 • Nu döljs fält för fordranskonto/skuldkonto i händelsevyerna då dessa ej gick att ändra, och kontot ändå visas i konteringen.
 • Visar företagets namn istället för ”Kundvy” i vänstermenyn och i högra hörnet när man jobbar med ett företag.
 • Möblerar om några knappar till mer logisk plats i menyerna.

Versionsnytt 2018-05-15

Admin:

 • Ny meddelandelayout! Numera är meddelandefunktionen för administratörer mer lik en chatt än bara en inkorg/utkorg.
 • Export av händelser till SIE-fil sätter numera händelsen som exporterad direkt när filen exporterats istället för när man klickar på meddelandet i inkorgen.

App:

 • Uppfräschad meddelandehantering även här. Förutom en putsning av funktionen rent grafiskt så har bakomliggande struktur gjorts om för att i framtiden lyfta in en chattlayout även här.

Versionsnytt 2018-05-04

Admin:

 • Nu är den efterfrågade funktionen för att byta händelsetyp från kvitto till faktura och vice versa åter i bruk. Konverteringen fungerar i de fall händelsens status är NY.
 • Löser problem där betalkonto ibland inte syntes i händelsevyn när man växlade betalkontogrupp.

Versionsnytt 2018-04-27

Admin:

 • Nu görs bättre kontroller på att gäster, företagsnamn, och syfte är ifyllt på händelser med representation som kategori.
 • Löser problem där skuldkonto/fordranskonto/serier inte visades riktigt i händelsevyerna.
 • Löser problem där användare ibland möttes av att kontering ej balanserar trots att konteringen balanserade.
 • Rättar bugg på insättningar där datum inte ändrades i händelselistan/SIE-exporten trots att datum ändrades på händelsen.

Versionsnytt 2018-04-23

Admin:

 • Det är nu möjligt att zooma bildunderlag, antingen via knapparna eller med ”mushjulet”.
 • Det är nu möjligt att rotera och spara bilder med nya rotationen.
 • Rättar bugg som gjorde att det ibland inte gick att ta bort uppladdade bilder.
 • Rättar bugg som gjorde att vissa representationsfält ändrades utan påverkan.
 • Rättar bugg som i vissa fall påverkade betalsätt på händelser då bilder laddades upp. 

Versionsnytt 2018-04-16

Admin:

 • Löser problem med att konto 6072 visades på kategorin Representation i alla lägen i listan över kategorier i händelsevyn.
 • Rättar bugg där det inte gick att ändra betalsätt på intäktskvitton.
 • Rättar bugg där error gavs om man filtrerade på kommentarer i händelselistan och sedan använde sig av nästa-/föregående-pilarna i händelseredigeringen för att bläddra mellan händelser.

App:

 • Rättar bugg där vissa fakturor, trots att de hade fått markering att det var betalda, visades under fliken ”Ej betalda”.

Versionsnytt 2018-04-13

Admin:

 • Döljer sektionen ”Kopplade betalningar” på alla händelsetyper där betalningar ej förekommer.
 • Nu görs bättre kontroller på att manuella konteringar balanserar samt att konton innehåller 4 tecken.
 • Visar fält för ”Från konto” och ”Till konto” på överföringar.
 • Visar kontonummer för öresavrundning- och faktureringsavgift i listan med kategorier.
 • Visar summor inkl. moms istället för exkl. moms i händelsevyerna.
 • Gör dropdownfält i händelsevyerna sökbara.
 • Rättar bugg där valutakonverteringen i vissa lägen slog igenom flera gånger.
 • Rättar bugg där exportmarkering på betalningar saknades på händelsen.
 • Rättar bugg där man fick error om man satte manuell kontering vid skapande av händelse från admingränssnittet.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att spara ”syfte” vid representation.

Versionsnytt 2018-04-09

Admin:

 • Valutakonverteringen åter i funktion. Ett belopp registrerat i en annan valuta kommer att konverteras och bokföras i SEK.
 • Rättar bugg som gjorde att man ej kunde använda komma ( , ) i manuella konteringar.

App:

 • Nu har vi släppt Marknadsplatsen, där man som företagare kan ta del av noga utvalda erbjudanden speciellt framtagna för att möta företagets behov. Vår ambition är att säkerställa att de tjänster som erbjuds är de som passar dig och ditt företag på bästa sätt. Vi försöker hela tiden utöka med fler erbjudanden och aktörer.

Versionsnytt 2018-03-26

Äntligen har vi släppt den uppdaterade händelseredigeringen. Detta innebär en avsevärd uppsnabbning av processen. Vi kommer löpande förbättra denna del i programmet ytterligare vilket kommer leda till ännu snabbare redigering. Det grafiska har ändrats en del, men i det stora hela är logiken densamma som innan uppdateringen.

Admin: 

 • Ny händelseredigering. Uppdateringen omfattar ett uppdaterat gränssnitt och en uppsnabbad arbetsprocess. Viktig-markeringen (!) har bytt namn till OBS.
 • Nytt formulär för skapande av intäkt- och kostnadshändelser.
 • Nytt formulär för att skapa övrigt-händelser.

App:

 • Alla dokument- och bilduppladdningar har ersatts med ny teknik.

Versionsnytt 2018-03-21

Admin:

 • Nu är det möjligt att ange personnummer på kunden vid inbjudan från adminverktyget. Detta möjliggör för kunden att kunna logga in direkt i appen med BankID när inbjudan skickas, utan att först behöva logga in med e-post/lösenord.
 • Rättar bugg som gjorde att kundlistan hängde sig i vissa lägen.
 • Justerar kolumnbredder i bankavstämningen för att öka överskådligheten.

App: 

 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att importera projekt till en faktura.

Versionsnytt 2018-03-08

Ny appversion ute i AppStore/GooglePlay, 1.4.3, med följande fixar!

App:

 • Exportknappen omdöpt från ”Save in Digitala Företaget” till ”Digitala Företaget”.
 • Fixar problem som uppstått när man försökt spara ner PDF-filer från bland annat Dropbox direkt in i Digitala Företaget.
 • Fixar problem som gjorde att antalet förfallodagar skrevs ut fel på fakturan i de fall man redigerade fakturan och ändrade fakturadatum.

Versionsnytt 2018-03-02

Admin:

 • Eventuella filtreringar i kundlistan ”glöms” nu när man byter klient.
 • SIE-exportvalideringen förtydligad med statusfärg och länkar till händelserna.
 • Exkludering av strukna rader i SIE-filer. Vissa ekonomisystem skickar med information om strukna/makulerade transaktionsrader. Digitala Företaget har fram tills nu tagit med dessa i beräkningar, vilket gett felaktiga siffror. Nu exkluderas alla strukna rader i alla beräkningar.

App:

 • Rättar fel där kommentarsrutan på en händelse ibland ”doldes”.

Versionsnytt 2018-02-12

Löser främst några problem som en del användare rapporterat in den senaste tiden.

Admin:

 • Småfix i händelselistan.
 • Fixar problem som uppstod för vissa användare i SIE-exporten efter senaste uppdateringen.
 • Fixar problem för företag med kontantmetoden där egna uttag/insättningar/överföringar inte kom med i SIE-exporten.

App:

 • Fixar problem att registrera händelser för appanvändare som ej hade rollen som ”huvudanvändare”.

Versionsnytt 2018-02-06

Nu har äntligen den gamla händelselistan bytts ut mot den nya.

Admin: 

 • Steg för steg bygger vi bort och ersätter de äldre och långsamma delarna i adminverktyget. Denna gång har turen kommit till händelselistan. Tidigare har det tagit lång tid att ladda och filtrera i kunders händelselistor, ett problem som nu är helt avhjälpt. Notera att detta gäller själva listan och inte redigeringen/skapandet av enskilda händelser – det är nästa grej!

Versionsnytt 2018-01-31

Några småfixar i appen.

App:

 • Nu går det att söka på belopp i händelselistan och inte bara efter titel.
 • Fixar problem där vissa äldre meddelanden inte visades riktigt.
 • Fixar problem där vissa fick upp en vit, blank sida när de skulle läsa kommentarer.
 • Rättar bugg där det inte gick att spara händelsen om man redigerar en tidigare registrerad händelse och väljer representation som kategori.

Versionsnytt 2018-01-26

Admin: 

 • Fixar problem med utloggning från administratörsverktyget vilket ibland ledde till att kundlistan inte laddades korrekt.
 • Rättar bugg som gjorde att händelser med representation och datum under 2018 inte konterades.

App:

 • Rättar bugg som genererade error då ett uttag utan angivet belopp skapades i appen.

Versionsnytt 2018-01-23

En uppdatering i appen som snabbar upp händelsevyn och rättar en bugg i meddelanden för fleranvändare.

App:

 • Uppsnabbad händelsevy. Dels går det nu snabbare att bläddra mellan händelser – men även skapande, redigerande etc. av händelser är rejält uppsnabbat.
 • Rättar bugg som gav felmeddelande för vissa användare när man skulle skapa ett meddelande i företag med fler än en användare.

Versionsnytt 2018-01-19

Nu är fulla funktionaliteten kring demoversionerna på plats.

Admin:

 • Från och med nu bryts demokopplingar efter 30 dagar om inte administratören ändrat versionen till ekonomiöversikt/fullversion. Påminnelsemail skickas ut 1 vecka innan samt samma dag som demoversionen löper ut. Läs mer här.

App:

 • Rättar bugg som gjorde att appen kraschade när man registrerade en representationshändelse och försökte öppna adressboken direkt från appen. Fixad i och med version 1.4.2 i AppStore/Google Play.

Versionsnytt 2018-01-10

En version med lite småfixar. Utöver dessa har mycket skett ”under huven” som förberedande steg till framtida funktionalitet.

Admin:

 • Snabbar upp hanteringen vid direktöverföring av data från BL Administration till ekonomiöversikten i de fall då det är många verifikationer.
 • Rättar bugg som gjorde att ROT/RUT-fakturor i vissa lägen konterades fel.
 • Rättar bugg som gjorde att meddelandenotiser inte alltid visades korrekt.

App:

 • Ny Svara-knapp som gör det enklare att svara sin administratör på meddelanden.

Versionsnytt 2017-12-20

I det här versionssläppet är den stora nyheten att skapande av konto samt inloggning är möjligt via BankID!

Admin:

 • Rättar bugg som gjorde att konton som börjar med 0 inte följde med vid export från BL Administration till ekonomiöversikten.

App:

 • Äntligen har vi stöd för BankID i appen! BankID kan användas för att logga in, men även nya användare kan skapa sitt konto med hjälp av BankID. Läs mer om hur det funkar i den separata nyheten, eller manualdelen.
 • Snyggare introduktion när man skapat ett appkonto. Läs mer om det här.

Versionsnytt 2017-12-07

En version med ett antal buggfixar, men även viss ny funktionalitet, främst i samband med betalning av kundfakturor.

Admin:

 • Rättar bugg som gjorde att nyskapade konton i intäktskontogrupper kunde skapas utan information om momssats, vilket i förlängningen kunde skapa problem vid registrering intäktskvitton samt SIE-export.
 • Rättar bugg som ibland genererade ett errormeddelande i samband med rapportuppladdning.

App:

 • Förbättringar i betalningar kundfakturor. Det har tidigare funnits två skilda sätt att betala sina kundfakturor, dels via händelsen i sig, men även via Mer – Faktura. Dessa två sätt har fungerat på lite olika vis och även haft lite olika funktion. Nu är dessa synkade och en ändring i ena änden slår igenom i andra och vice versa. Notera att detta inte kommer ”betalmarkera” fakturor retroaktivt under Mer – Faktura, även om de betalats via händelsen.

Versionsnytt 2017-11-30

Äntligen har vi kopplingen från BL Administration till Digitala Företaget igång! I samband med detta är det kampanj – alla Ekonomiöversikter (redan befintliga som nya) är gratis till och med 31 mars 2018!

 • Återrapportering till Ekonomiöversikten i Digitala Företaget. Läs mer om hur det fungerar här!

Versionsnytt 2017-11-28

En version med ett antal fixade buggar i appen.

App:

 • Rättar felmeddelande för användare av Ekonomiöversikten.
 • Rättar bugg som i vissa fall begränsade valet av perioder i Ekonomiöversikten till enbart räkenskapsår.
 • Rättar bugg som gjorde att vissa användare upplevde problem att logga ut ur appen.
 • Rättar bugg som skapade faktura- och händelsekopior vid påminnelsefakturering. Rättar även mailmallen för påminnelser samt vissa relaterade funktioner.

Versionsnytt 2017-11-06

En mindre uppdatering har gjorts med några små förbättringar samt ett par buggrättningar i ekonomiöversikten.

Admin:

 • Nya administratörer får nu inställningen ”sammanslagen kontering” som standard
 • Nu följer även ett lösenord med i inbjudningsmailet när man skickar en appinbjudan till sig själv från adminverktyget

App:

 • Om namn på kategorier i ekonomiöversikten saknas visas nu ”Okategoriserade” istället för tomma rader
 • Rättar bugg som gjorde att vissa inte fick upp sina händelser i prognosen
 • Rättar bugg som gjorde att vinstmarginalen visades fel

Versionsnytt 2017-10-27

Vi har under veckan som gått rullat ut uppdateringar som framförallt gäller ekonomiöversikten

Admin:

 • Uppdaterad ekonomiöversikt. Läs mer här
 • Nu är det möjligt att skicka en inbjudan till samma e-post/organisationsnummer som adminkontot är skapat med
 • Förbättrar den automatiska inhämtningen av kunddata till kundkortet
 • Rättat bugg som gjorde att på händelser med representation kunde gäster i vissa lägen försvinna
 • Rättat bugg som gjorde att start- och stopptiden kunde visas fel vid PDF-export av tidrapporter

App:

 • Uppdaterad ekonomiöversikt. Läs mer här
 • Rättar bugg som gjorde att vissa appanvändare helt plötsligt kunde bli utloggade

Versionsnytt: 2017-10-17

Senaste dagarna har versionssläpp med fixar och förbättringar i främst admindelen gjorts!

Admin:

 • Uppdaterad och tydligare manageringsvy för huvudanvändare under Inställningar – Användare
 • När man bläddrar med pilarna inne på händelser så behålls nu filtreringen från händelsevyn
 • Laddningen av kundlistan har snabbats upp
 • Pilar på statusarna i kundlistan har lagts in för enklare och snabbare filtrering
 • Rättar bugg som gjorde att vissa användare med rollen ”assistent” stod som ”huvudanvändare”
 • Rättar bugg som gjorde att kundlistan kunde låsa sig vid laddning
 • Rättar bugg som gjorde att kreditfakturor hanterades felaktigt i admindelen

App:

 • Rättar bugg som gjorde att assistenter som inte hade tilldelats adminrättigheter till företaget ändå fanns valbar som mottagare av meddelanden

Versionsnytt: 2017-10-03

Denna version innehåller framför allt en större uppfräschning kring hanteringen av kontogrupper som förhoppningsvis ska förtydliga och förenkla processen.

Admin:

 • Bättre hantering av kontogrupper. Läs mer i den separata nyheten här
 • Problem för assistenter att skicka meddelande är åtgärdat

App:

 • Problem som gjorde att kommentarer gjorda via kontoutdragsmatchningen i admin inte syntes på händelserna i appen är åtgärdat

Versionsnytt: 2017-09-25

Nedan listas vad som är nytt i den senaste uppdateringen av Digitala Företaget.

Admin:

 • Om man lämnar en händelse med osparade ändringar visas nu en varning
 • Felaktig länk som skickades ut i inbjudningsmail till adminanvändare är fixad

App:

 • Snyggare hantering vid inmatning av fel lösenord

Versionsnytt 2017-09-22

I versionsnytt kommer vi försöka beskriva de nyheter/buggrättningar som kommit i respektive version av systemet. Förhoppningen är att dessa ska komma med jämna mellanrum. Större nyheter kommer även att presenteras i separata nyhetsartiklar.
Här nedan presenteras vad som är nytt i versionen som släpptes igår kväll!

Admin:

 • Möjlighet att ändra apptyp på appanvändare. Läs mer här!

App:

 • En bugg som gav felmeddelande vid import av projekt till faktura är åtgärdad.