Versionsnytt 2018-02-12

Löser främst några problem som en del användare rapporterat in den senaste tiden.

Admin:

 • Småfix i händelselistan.
 • Fixar problem som uppstod för vissa användare i SIE-exporten efter senaste uppdateringen.
 • Fixar problem för företag med kontantmetoden där egna uttag/insättningar/överföringar inte kom med i SIE-exporten.

App:

 • Fixar problem att registrera händelser för appanvändare som ej hade rollen som ”huvudanvändare”.

Versionsnytt 2018-02-06

Nu har äntligen den gamla händelselistan bytts ut mot den nya.

Admin: 

 • Steg för steg bygger vi bort och ersätter de äldre och långsamma delarna i adminverktyget. Denna gång har turen kommit till händelselistan. Tidigare har det tagit lång tid att ladda och filtrera i kunders händelselistor, ett problem som nu är helt avhjälpt. Notera att detta gäller själva listan och inte redigeringen/skapandet av enskilda händelser – det är nästa grej!

Versionsnytt 2018-01-31

Några småfixar i appen.

App:

 • Nu går det att söka på belopp i händelselistan och inte bara efter titel.
 • Fixar problem där vissa äldre meddelanden inte visades riktigt.
 • Fixar problem där vissa fick upp en vit, blank sida när de skulle läsa kommentarer.
 • Rättar bugg där det inte gick att spara händelsen om man redigerar en tidigare registrerad händelse och väljer representation som kategori.

Versionsnytt 2018-01-26

Admin: 

 • Fixar problem med utloggning från administratörsverktyget vilket ibland ledde till att kundlistan inte laddades korrekt.
 • Rättar bugg som gjorde att händelser med representation och datum under 2018 inte konterades.

App:

 • Rättar bugg som genererade error då ett uttag utan angivet belopp skapades i appen.

Versionsnytt 2018-01-23

En uppdatering i appen som snabbar upp händelsevyn och rättar en bugg i meddelanden för fleranvändare.

App:

 • Uppsnabbad händelsevy. Dels går det nu snabbare att bläddra mellan händelser – men även skapande, redigerande etc. av händelser är rejält uppsnabbat.
 • Rättar bugg som gav felmeddelande för vissa användare när man skulle skapa ett meddelande i företag med fler än en användare.

Versionsnytt 2018-01-19

Nu är fulla funktionaliteten kring demoversionerna på plats.

Admin:

 • Från och med nu bryts demokopplingar efter 30 dagar om inte administratören ändrat versionen till ekonomiöversikt/fullversion. Påminnelsemail skickas ut 1 vecka innan samt samma dag som demoversionen löper ut. Läs mer här.

App:

 • Rättar bugg som gjorde att appen kraschade när man registrerade en representationshändelse och försökte öppna adressboken direkt från appen. Fixad i och med version 1.4.2 i AppStore/Google Play.

Versionsnytt 2018-01-10

En version med lite småfixar. Utöver dessa har mycket skett ”under huven” som förberedande steg till framtida funktionalitet.

Admin:

 • Snabbar upp hanteringen vid direktöverföring av data från BL Administration till ekonomiöversikten i de fall då det är många verifikationer.
 • Rättar bugg som gjorde att ROT/RUT-fakturor i vissa lägen konterades fel.
 • Rättar bugg som gjorde att meddelandenotiser inte alltid visades korrekt.

App:

 • Ny Svara-knapp som gör det enklare att svara sin administratör på meddelanden.

Versionsnytt 2017-12-20

I det här versionssläppet är den stora nyheten att skapande av konto samt inloggning är möjligt via BankID!

Admin:

 • Rättar bugg som gjorde att konton som börjar med 0 inte följde med vid export från BL Administration till ekonomiöversikten.

App:

 • Äntligen har vi stöd för BankID i appen! BankID kan användas för att logga in, men även nya användare kan skapa sitt konto med hjälp av BankID. Läs mer om hur det funkar i den separata nyheten, eller manualdelen.
 • Snyggare introduktion när man skapat ett appkonto. Läs mer om det här.

Versionsnytt 2017-12-07

En version med ett antal buggfixar, men även viss ny funktionalitet, främst i samband med betalning av kundfakturor.

Admin:

 • Rättar bugg som gjorde att nyskapade konton i intäktskontogrupper kunde skapas utan information om momssats, vilket i förlängningen kunde skapa problem vid registrering intäktskvitton samt SIE-export.
 • Rättar bugg som ibland genererade ett errormeddelande i samband med rapportuppladdning.

App:

 • Förbättringar i betalningar kundfakturor. Det har tidigare funnits två skilda sätt att betala sina kundfakturor, dels via händelsen i sig, men även via Mer – Faktura. Dessa två sätt har fungerat på lite olika vis och även haft lite olika funktion. Nu är dessa synkade och en ändring i ena änden slår igenom i andra och vice versa. Notera att detta inte kommer ”betalmarkera” fakturor retroaktivt under Mer – Faktura, även om de betalats via händelsen.

Versionsnytt 2017-11-30

Äntligen har vi kopplingen från BL Administration till Digitala Företaget igång! I samband med detta är det kampanj – alla Ekonomiöversikter (redan befintliga som nya) är gratis till och med 31 mars 2018!

 • Återrapportering till Ekonomiöversikten i Digitala Företaget. Läs mer om hur det fungerar här!

Versionsnytt 2017-11-28

En version med ett antal fixade buggar i appen.

App:

 • Rättar felmeddelande för användare av Ekonomiöversikten.
 • Rättar bugg som i vissa fall begränsade valet av perioder i Ekonomiöversikten till enbart räkenskapsår.
 • Rättar bugg som gjorde att vissa användare upplevde problem att logga ut ur appen.
 • Rättar bugg som skapade faktura- och händelsekopior vid påminnelsefakturering. Rättar även mailmallen för påminnelser samt vissa relaterade funktioner.

Versionsnytt 2017-11-06

En mindre uppdatering har gjorts med några små förbättringar samt ett par buggrättningar i ekonomiöversikten.

Admin:

 • Nya administratörer får nu inställningen ”sammanslagen kontering” som standard
 • Nu följer även ett lösenord med i inbjudningsmailet när man skickar en appinbjudan till sig själv från adminverktyget

App:

 • Om namn på kategorier i ekonomiöversikten saknas visas nu ”Okategoriserade” istället för tomma rader
 • Rättar bugg som gjorde att vissa inte fick upp sina händelser i prognosen
 • Rättar bugg som gjorde att vinstmarginalen visades fel

Versionsnytt 2017-10-27

Vi har under veckan som gått rullat ut uppdateringar som framförallt gäller ekonomiöversikten

Admin:

 • Uppdaterad ekonomiöversikt. Läs mer här
 • Nu är det möjligt att skicka en inbjudan till samma e-post/organisationsnummer som adminkontot är skapat med
 • Förbättrar den automatiska inhämtningen av kunddata till kundkortet
 • Rättat bugg som gjorde att på händelser med representation kunde gäster i vissa lägen försvinna
 • Rättat bugg som gjorde att start- och stopptiden kunde visas fel vid PDF-export av tidrapporter

App:

 • Uppdaterad ekonomiöversikt. Läs mer här
 • Rättar bugg som gjorde att vissa appanvändare helt plötsligt kunde bli utloggade

Versionsnytt: 2017-10-17

Senaste dagarna har versionssläpp med fixar och förbättringar i främst admindelen gjorts!

Admin:

 • Uppdaterad och tydligare manageringsvy för huvudanvändare under Inställningar – Användare
 • När man bläddrar med pilarna inne på händelser så behålls nu filtreringen från händelsevyn
 • Laddningen av kundlistan har snabbats upp
 • Pilar på statusarna i kundlistan har lagts in för enklare och snabbare filtrering
 • Rättar bugg som gjorde att vissa användare med rollen ”assistent” stod som ”huvudanvändare”
 • Rättar bugg som gjorde att kundlistan kunde låsa sig vid laddning
 • Rättar bugg som gjorde att kreditfakturor hanterades felaktigt i admindelen

App:

 • Rättar bugg som gjorde att assistenter som inte hade tilldelats adminrättigheter till företaget ändå fanns valbar som mottagare av meddelanden

Versionsnytt: 2017-10-03

Denna version innehåller framför allt en större uppfräschning kring hanteringen av kontogrupper som förhoppningsvis ska förtydliga och förenkla processen.

Admin:

 • Bättre hantering av kontogrupper. Läs mer i den separata nyheten här
 • Problem för assistenter att skicka meddelande är åtgärdat

App:

 • Problem som gjorde att kommentarer gjorda via kontoutdragsmatchningen i admin inte syntes på händelserna i appen är åtgärdat

Versionsnytt: 2017-09-25

Nedan listas vad som är nytt i den senaste uppdateringen av Digitala Företaget.

Admin:

 • Om man lämnar en händelse med osparade ändringar visas nu en varning
 • Felaktig länk som skickades ut i inbjudningsmail till adminanvändare är fixad

App:

 • Snyggare hantering vid inmatning av fel lösenord

Versionsnytt 2017-09-22

I versionsnytt kommer vi försöka beskriva de nyheter/buggrättningar som kommit i respektive version av systemet. Förhoppningen är att dessa ska komma med jämna mellanrum. Större nyheter kommer även att presenteras i separata nyhetsartiklar.
Här nedan presenteras vad som är nytt i versionen som släpptes igår kväll!

Admin:

 • Möjlighet att ändra apptyp på appanvändare. Läs mer här!

App:

 • En bugg som gav felmeddelande vid import av projekt till faktura är åtgärdad.