Viktig information för dig som ska använda direktöverföring

Har du redan exporterat en del av händelserna via SIE-fil?

Du behöver då göra en filtrering för att dessa händelser inte ska komma med dubbelt i BL Administration.

Arbetsgång

  1. I händelselistan finns en kolumn som heter Export. Välj där Nej.
  2. Klicka på Exportera
  3. Bocka i ”Inkludera filtrering från föregående listning”

Nu kommer endast de händelser som inte är SIE-markerade att följa med i det datumintervall som du väljer.